Jak na internetový marketing?

Jak na internetový marketing?

Kvalitní internetový marketing

Internetový marketing je podle současné definice součástí elektronického marketingu (e-marketing), který obsahuje marketing ve všech elektronických médiích, která jsou k dispozici. Například navigace, mobilní telefony, chytré televize, PDA a podobně. Velmi volně přeloženo to znamená: buďte vidět pomocí internetu. Je jedno, jestli budeme brát internet jako cíl, nebo jako prostředek. Je třeba vyjít ke svým zákazníkům. Sami si Vás najdou jen velmi obtížně.

Jako součásti internetového marketingu se uvádějí: SEO (Optimalizace pro vyhledávače), PPC (placená kliknutí), reklama v obsahové síti, direct emailing, reklama v sociálních sítích a bannerová reklama. Záleží na mnoha okolnostech, která část a do jaké míry bude použita. Internetový marketing, respektive poměrné zastoupení jeho částí nelze totiž definovat všeobecně.

Každý projekt je unikátní stejně, jako je unikátní každý klient. Prostředky e-marketingu se vyvíjejí v čase i v prostoru a tak je stále co vymýšlet a co vylepšovat. Velmi bouřlivým vývojem prošla v posledních letech právě SEO. Snad právě i pro to, že jednotlivé vyhledávače neustále přehodnocují a vylepšují svou vlastní definici kvalitních stránek. Doby, kdy kvalitu webové prezentace určoval počet odkazů směřujících na tyto stránky, jsou dávno pryč. Také řazení podle obsahu metatagu keywords je dávno minulostí a v současné době tuto metodu využívá pouze jeden vyhledávač, který pravděpodobně nikdy využívat nebudeme.

PPC reklama a prolínání typů reklamy

PPC (Pay Per Click) reklama, je důležitou, ale ne hlavní součástí internetového marketingu. Jedná se o reklamu vloženou mezi přirozené výsledky vyhledávání, lze ji nalézt i v obsahové síti stejně jako v mobilech a PDA. Jejím obsahem mohou být krátké reklamní texty stejně jako grafické bannery. To je jasnou známkou toho, jak se jednotlivé oblasti internetového marketingu stále více prolínají a vyvíjejí.

Sociální média a fóra

Dalším příkladem takového prolínání je reklama v sociálních sítích. Nejznámějšími médii v této oblasti je nepochybně Google+ a Facebook. I zde však nalézáme prvky nejen PPC, bannerové reklamy, ale i SEO. Kromě toho se zde plně uplatňuje hit poslední doby: sdílet všechno a pořád. Je zde jasně vidět přechod kvantity v kvalitu. Za sociální média je možné považovat i různá diskusní fóra. Nejsou sice tak bohatě navštěvovaná jako Facebook a Google+, ale jejich návštěvníci jsou většinou poměrně úzce zaměřeni a reklamu lze tak lépe cílit. Tedy pokud pomineme těch několik jedinců, jejichž jedinou životní náplní je trolování na fórech. Stejně tak ale na Facebooku najdeme lidi, kteří s radostí přímo dětskou (někdy až dětinskou), kliknou na jakoukoliv reklamu. Je prostě taková doba a s podobnými jevy je nutné počítat.